BILD-19 - SVEFO

BÄSTA FOTOGRAF i distriktets tävling BILD-19
är Lars-Erik Nordell - 7 medlemsklubbar deltog.

Lyckad BILD-19 med trevliga juryn Ola Billmont och Knut Koivisto.
Här finns resultatlista Klass /Bild /omdömen/fotograf / klubb:
BILD-19 Resultatlista med bilder »
BILD-19 Resultatlista i text per klass och rangordning fotograf och klubb »

BÄSTA FOTOGRAF LARS-ERIK NORDELL Danderyds FK
BÄSTA KLUBB ENSKEDE FOTOKLUBB

Priser: Presentkort hos Scandinavian Photo och Kameradoktorn.
1:a pris 1 000 kr, 2:a pris 500 kr, 3:e pris 300 kr, Bästa fotograf: 2000 kr

Lars-Erik Nordell DFK för Bästa fotograf med
1 vinst i temaklassen och 2 andraplaceringar - Fotograf ovan!

Barbro Lindh StFK för 1 vinst i monokrom o 1 tredjeplacering
Kazi Ushioda EFK för 1 förstaplacering i färgklassen
Göran Zebûhr EFK för en andraplacering i temaklassen

Birgit Bodlund DFK för en tredjeplacering i monokrom

Anders Fredriksson EFK för 1 tredjeplacering i temaklassen
Deltog i BILD-19 gjorde 7 klubbar och 41 fotografer med 310 bilder.


Foto Malin Jochumsen  6:a i Färg
Placerade sig gjorde också Malin Jochumsen 6 i Färg , Marika Lindbom 7:a SvV och Denise Vestin fick ett hedersomnämnande.

Alla 310 bilder hann bli identifierade av 41 fotografer/klubb i tid till mötet.

ETT STORT TACK till alla klubbar och fotografer som hjälpt oss i databaskraschens spår!


Deltagande fotoklubbarna är: Danderyds FK 9 fotografer, Enskede FK 13 fotografer, Gävle FK 2 fotografer, Stockholms FK 7 fotografer, Stockholmsbild 2 fotografer, Sundbybergs FK 6 fotografer och Uppsala fotografiska sällskap 1 fotograf.

BILD-19 är en distriktstävling för digitala bilder i tre klasser.
Öppen för medlemmar i SVEFOs medlemsklubbar och enskilda medlemmar.
Tid: Visning lördag 30 mars börjar kl 10:30
Distriktsårsmöte hålls efter BILD-19
Plats: Sfären, ingång Bockholmsvägen 1, 5 tr över gården »
1) Färg - utan tema
2) Monokrom - utan tema
3) Tema: "KYLA" Såväl färg- som monokroma bilder får lämnas in.

ÅRSMÖTET i Östra Svealands Fotoklubbar avlöpte effektivt.
Jan Bergman och Inga Nathhorst avgick ur distriktsstyrelsen (den är inte DFK). Jan efter ca 40 år och Inga efter ca 8 år.
NY styrelse tillsattes för att lägga ner föreningen. Bara en klubb var intresserad av att på nytt bidra till verksamheten.
Enligt stadgarnas krävs två årsmöten och överblivna pengar går till Riksförbundet Svensk Fotografi - Sveriges fotoklubbar.
Ordförande är nu Lars Larsson från Enskede FK.
Ledamot: Jan Zettergren från Stockholms FK
Ledamot: Sven-Erik Johansson från Enskede FK
Ledamot: Peter Falk, LM Ericisson blev vald för 2 år förra årsmötet.
Suppleant: Stefan Areving från Gävle FK omvaldes