Protokollet införs här i klartext på sidan snart...

Här finns årsmötesprotokollet i pdf »