Tävlingsinstruktion

Klubbtävlingar Danderyds Fotoklubb


Klubbtävlingarna avser "att skapa förutsättningar för och stimulera

till fotografiskt bildskapande".

Meningen är att alla medlemmar ska deltaga. Klubben är till för att stimulera och utveckla medlemmarnas bildskapande såväl avancerade som nybörjare. Att ta sig an ett motto och få synpunkter på sina bilder är ett sätt utvecklas. Delta Du också!

Uppdaterat  februari 2016

Bildsalong / Bildsamtal

Bildsalong med workshop. Tag med en utskriven bild - helst i A4 - att diskutera under kvällen. Maila samma bild i digital form och skriv att bilden avser bildworkshop. Skicka in i god tid till foto@danderydsfotoklubb.se Max storlek längsta sida är 1080 pixlar. Storlek ökad i februari 2015.

KM — KLUBBMÄSTERKSAP 
Klubbmästerstare blir den som tagit högst poäng i månadstävlingarnas digital- och printklasser. Tävlingsåret löper från september och till juni.

Måndadstävlingar
Består av 2 olika klasser.
- Max 3 bilder per klass. OBS! bilder får inte vara äldre än 3 år. NYTT!
Klass 1: Digitala bilder med max sida 1080 px  
KLass 2: Printar max A3 och minst A5

Så här lämnar du in till månadstävling
- Digitala jpg-filer registreras på dfk.svefo.org senast söndagen före månadsmötet. Här finns en beskrivning »
OBS!
- Bild som belönats i DFK, SVEFO eller RIFO får ej delta igen.
- Vattenstämpel med ditt namn får ej synas i bilden.
- Bilden bör vara nytagen, ej äldre än 3 år.
Bildfilen skall namnges med
1) motto och
2) fotografens namn Fotografens namn bör inte ingå i nya databasen.
3) bildens titel ex: mat-IngaNathhorst_aptitligt.jpg Använd inte  åäö
3) Längsta sida
max 1080 pixlar. 
4) När du laddat upp bilden ska den visas i rutan nedanför.
- Printar dvs papperskopior, läs reglerna här » - ska inte vara desamma som de digitala - och tas med till mötet då klassen bedöms och lämnas kl 19 och digital kopior registreras senast måndag för tävlingen.
Tävlingsledare
2017  Dag Sjöblom

Månadstävlingar arrangeras vanligen varannan månad och är öppen för klubbmedlemmarna. Motton bestäms av styrelsen ett halvår i taget.

För att det skall bli någon tävling i respektive kategori måste minst 5 deltagare ha lämnat bilder till denna.

Bilder får vara manipulerade på valfritt sätt om inte detta är reglerat speciellt för en enskild tävling då den dokumentära aspekten väger tungt.

Bedömning:
Tävlingsbilderna skickas av tävlingsansvarig till en extern jury för bedömning av hur bilden kommunicerar med betraktaren, bildspråk och bildteknik och, för printar, utskriftskvalité.
Vid bedömningen rangordnas 20 % av bilderna och ges skriftliga kommentarer. Printar, som lämnas av fotografen vid bedömningstillfället, får muntlig kommentar.

Minimara:

Tävlingen arrangeras vanlilgen i slutet av Maj eller början av Juni och avser digitala bilder sparade i jpg. Syftet är att ställas inför samma utmaning som var vanligt förr med film i kameran. 6 motton skall fotograferas i turordning lagrade i obruten nummerföljd. Det är alltså inte tillåtet att radera bilder eller byta minneskort.

Tävlingen är öppen för klubbmedlemmar samt för medlemmar i inbjudna klubbar. Hittills har gästande klubbar varit Lidingö FK, Stockholms FK och Telia FK. (Kostnad vanligen 50 kr)

Pris och diplom
- bästa bild i respektive motto
- bästa enstaka bild
- bästa "rulle”totalt.

» 08.45 - 09.00 träffas vi på samlingsplatsen. Du kommer med din digitalkamera och ett tomt minneskort och får ett protokoll.
» 09.00 drar vi de 6 mottona ur en pott på c:a 30 motton. På protokollet fyller du i mottona och senare dina ev. minnesanteckningar. Du ska nu fotografera två bilder av varje motto i följdordning: motto 1 bild 1 bild 2, motto 2 bild 1 bild 2 osv.
» 15.00 träffas alla igen på samlingsplatsen och vi läser in bilderna från minneskorten.

Observera att bilderna måste ligga i en obruten nummerserie på minneskortet
. Det är alltså inte tillåtet att radera bilder i kameran eller byta minneskort. Protokollen samlas inte in.

Bilderna bedöms under sommaren av en extern fotograf eller fotoklubb och resultatet redovisas i samband med septembermötet.

Klubbmästerskap


BILDKRAV:

Printar ( tidigare kallats Påsiktsbilder)

Bilderna får ha maxformat A3 (29,7x42 cm) och minimum A5 bildyta. Om bilderna är monterade på kartong eller passepartout inkluderas denna i max måtten.
Valfri teknik är tillåten. Bilderna kan vara kopierade på kemisk väg (alltså från film) eller utskrivna med skrivare.
Utöver innehåll, komposition och bildteknik bedöms för påsiktsbilder även kvaliten på själva kopian.
Bilderna märks på baksidan i övre högra hörnet med bildtitel och fotograf.

Digitalt lagrade bilder (tidigare kallade Projektionsbilder)

Bildfil i .jpg-format
Färgrymd ska vara sRGB (helst) eller Adobe RGB (Kameran väljer ettdera, men det kan ändras)
Max bredd x höjd 1080 x 1080 pixlar
Märks genom att bildfilen namn skall visa "motto + fotografens namn titel" ex: mat-IngaNathhorst_kanske.jpg ("kanske" är då fotots titel. Webbprogrammet kräver titel. Bäst att du själv föreslår ett. Inte ett beslutat krav, men webbansvarig blir tacksam.)