2007 Verksamhet

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

 

över DANDERYDS FOTOKLUBBS 57:e verksamhetsår den 1 januari till 31 december 2007.

Under året har styrelsen bestått av:

Ordförande Lars Nordin
Vice ordförande Dag Sjöblom
Kassör Ylva Lilliemarck
Sekreterare Jan Bergman
Styrelseledamot Jan-Olav Wedin
Revisorer Åke Arell Rolf Eriksson
Revisorsuppleant Sven Gedda
Redaktörer Jan Bergman Jenny Sjöblom
Klubbmästare Tomi Olsén
Tävlingskommitté Dag Sjöblom Curt Lindfors (Assisterande)

Valberedning Lars-Gunnar Jarl (sammankallande)
Gunnar Ljungqvist
WEBB master Jenny Sjöblom

Under året har 10 ordinarie månadsmöten och 3 styrelsemöten hållits. Möteslokalen har varit förlagd till Danderyds församlingsgård och Föreningsgården i Täby. (medlemsavg. var 275 kr)

Verksamheten på klubbens månadsmöten har bland annat omfattat meddelanden om aktuella fototävlingar och fotoutställningar samt allmänna diskussioner om foto och presentation av juryns kritik över den till vartannat möte utlysta månadstävlingen.

Tävlingen omfattar projicerade digitala bilder och påsiktsbilder i färg eller svartvitt. Många av tävlingarnas påsiktsbilder är numer digitalt framställda och utskrivna på färgskrivare.

Professionella fotografer har besökt våra månadsmöten och klubbens medlemmar har också visat sina egna bilder. Månadsmötena har varje gång besökts av 15-20 medlemmar. Medlemsantalet var vid årets slut 32 personer. Klubben arrangerade lördagen den 2 juni - i likhet med tidigare år -  ett mini-fotomaraton tillsammans med Telia Fotoklubb, Stockholms Leicaklubb och Lidingö Fotoklubb . Tävlingen genomfördes med digitala kameror. 6 teman/motton fotograferades under lika många timmar. För varje tema hade man två försök. Vaxholm var årets samlingsplats.

Klubben har under året deltagit i två tävlingar arrangerade av Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO. En tävling med digitala bilder för digital projektion. Bilder som i de flesta fall har behandlats i datorbaserade bildbehandlingsprogram. Det var Vällingby Fotoklubb som arrangerade tävlingen.En större bildutställning, SVEFO-07, i regi av fotoklubben Bländaren i Länsförsäkringars lokaler i samband med SVEFOs årsmöte i november.

Klubbens mörkrum har avvecklats under året på grund av lågt utnyttjande. Klubben har under året ställt upp som jury för en fototävling inom Enskede Fotoklubb.

I helgen den 27-28 januari arrangerade klubben en kurs i digital bildhantering. Kursens tema var ”Från sensor till utskriven bild”. Bengt Lundgren från Nikon föreläste om den digitala kamerans funktionalitet och Stefan Ohlsson från Projektor AB föreläste om digital bildhantering i Photoshop. Kursen var mycket populär och bevistades av 43 medlemmar från klubben och andra klubbar inom Östra Svealands Fotoklubbar, SVEFO.

Söndagen den 11 mars besökte fotoklubben ett nedlagt kolkraftverk i Västerås. Det blev många bilder på generatorer, ångpannor, ångrör, manöverpaneler, ställverk och ventiler.

Verksamhet på månadsmöten:
Januari Bildbedömning med bildanalys. Medlemmarna tog med sig egna bilder till mötet där digitala bilder projicerades, bedömdes och poängsattes av mötesdeltagarna. En efterföljande visning i deltagarnas framröstade rangordning diskuterades sedan gemensamt. De separat inlämnade påsiktsbilderna diskuterades därefter. Alla bilderna skickades sedan till en annan fotoklubb för en extern bedömning.
Februari ”En resa i Tanzania” Björn Wiklander har under tämligen primitiva förhållanden rest runt i Tanzania - lokabussar (med levande höns ombord), däcksplats på båten över Victoriasjön, osv. Han besökte bland annat Gombe uppe vid gränsen till Burundi, där man kunde komma riktigt nära chimpanser i vilt tillstånd. Han gjorde också en mer traditionell safari i Serengetti, och spenderade några dagar på Zansibar. Efter Björns bildvisning redovisades den externa juryns kritik till januari bilderna.
Mars Klubbens årsmöte. Efter avklarat årsmöte fick vi ett efterlängtat besök av fotografen Jan Delden som berättade om sin verksamhet som fotograf.
April Klubben gjorde ett besök till Konserthuset. En rundtur i huset följdes sedan av aktiviteter i husets bildstudio. Medlemmarna fick bland annat en demonstration av RIP, Raster Image Processor, en drivrutin för skrivargränssnitt. Medlemmarna fick även praktisera på dina egna bilder och en möjlighet att skriva ut dem i storformat på färgskrivare.
Maj Medlemmarna visade egna bilder. Bilder till månadstävlingen med motto HAVET lämnades in.
Juni Telia Fotoklubb hade ställt upp som jury för månadstävlingen med motto HAVET och redovisade sin kritik till de inlämnade bilderna.
September Mötets första aktivitet var den traditionella bildbedömningen och bildanalys som genomförs i likhet med den på januarimötet. Bilderna skickades sedan i vanlig ordning till en extern jury.
Oktober Vi besökte företaget FLIR och studerade företagets produktion av värmekameror. Bilder för deltagande i SVEFO-utställningen lämnades in. November Medlemmarna fick en redovisning av resultatet från klubbens mini-fotomara i Vaxholm. Fotografen Mette Jensen besökte klubben och redogjorde för sin bedömning av bilderna. Bilder till månadstävlingen med motto PIGG lämnades in.

December Medlemmen Ewa Hellström-Boström visade metoder för att publicera en fotobok. Ewa visade sedan egna bilder från strövtåg i Dolomiterna.

Resultatlistor för månadstävlingarna samt övrig information om klubbens verksamhet finns redovisade i klubborganet FOKUS. Utkommer under verksamhetsåret med 10 nummer, d.v.s. till varje månadsmöte.

Danderyd 2008-02-15

STYRELSEN

Lars Nordin Jan Bergman Ylva Lilliemarck

Dag Sjöblom Jan-Olav WedinFöregående sida: 2009 Årsmötesprotokoll
Nästa sida: Stadgar