2008 Verksamhet

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E


över DANDERYDS FOTOKLUBBS 58:e verksamhetsår
den 1 januari till 31 december 2008.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot


Lars Nordin
Dag Sjöblom
Ylva Lilliemarck
Jan Bergman
Jan-Olav Wedin
Lee Rosenberg

 

 

Revisorer
Revisorsuppleant

Åke Arell
Sven Gedda

Rolf Eriksson

 

Redaktörer

Jan Bergman

Jenny Sjöblom

 

Klubbmästare

Tomi Olsén

 

 

Tävlingskommitté

Dag Sjöblom

CurtLindfors (Assisterande)

 

Valberedning

Gunnar Ljungqvist
Andreas Karlsson

(sammankallande)

 

Webbmaster

Jenny Sjöblom

 

 

Under året har 9 ordinarie månadsmöten och 3 styrelsemöten hållits. Styrelsen har vid sidan av styrelsemötena haft löpande överläggningar via Internet genom en e-post realiserad diskussionsgrupp . 7 månadsmöten har varit förlagda till Danderyds församlingsgård. Två månadsmöten har genomförts som studiebesök. Verksamheten på klubbens ordinarie månadsmöten har bland annat omfattat meddelanden om aktuella fototävlingar och fotoutställningar samt allmänna diskussioner om foto och presentation av juryns kritik över den till vartannat möte utlysta månadstävlingen. Tävlingen omfattar projicerade digitala bilder och påsiktsbilder i färg och svartvitt. Bedöms av jury fristående från klubbens medlemmar.

Klubben har haft ett besök av professionell fotograf under året. Klubbens egna medlemmar har visat och berättat till egna bildprogram.

Månadsmötena har varje gång besökts av 25-30 medlemmar. Medlemsantalet var vid årets slut 43 personer.

Program på klubbens månadsmöten:

Januari
Bildrace. Medlemmarnas inlämnade bilder bedömdes direkt på mötet, poängsattes och rangordnades så att mötets bildvinnare kunde utses.
Sven Gedda höll ett föredrag till mottot "Anlog - digital fotografering - är det någon skillnad"
En återblick när vi nu kommit så långt i övergången till den digitala fotografien att det finns anledning att ställa sig frågan om vårt kreativa fotograferande har påverkats av teknikskiftet.

Februari
Bildsalong. Medlemmarnas inlämnade bilder diskuterades, bedömdes och tips om förbättringar lämnades bild för bild utan inbördes jämförelse.
En redovisning av Gagnef Fotoklubbs bedömning av våra bilder som lämnats in på januarimötet presenterades.

Mars
Klubben höll sitt årsmöte.

Jan-Olav Wedin visade och berättade till bilder från en resa i Sydafrika.
Bilder till månadens tävling med mottot "Stockholmsmotiv"lämnades in.

April
En medarbetare på "Galleri Motiv Stockholm" hade bedömt medlemmarnas bilder till mottot "Stockholmsmotiv". Bedömningen redovisades på mötet.

Klubbens nya utrustning, Spyder, för kalibrering av gråskalor och färgåtergivning gällande bildskärmar och digitalprojektorer introducerades. En kalibrering av bildskärm och klubbens digitalprojektor genomfördes på mötet för att demonstrera hanteringen av klubbens Spyder.
Avsikten är att klubbmedlemmarna skall kunna låna hem utrustningen för att kalibrera egen skärm i hemmet.

Maj
Klubben gjorde ett studiebesök till Dramatens fotostudio. Studions fotograf berättade om sin verksamhet och visade studions utrustning.


September
En bildsalong enligt modell från februarimötet genomfördes.
Resultat från vår "Minimara" som genomfördes i maj i Stockholm redovisades.
Se resultat under rubriken: Klubbens traditionella "Minimara".

Oktober
Enköpings Fotoklubb besökte oss och lämnade en redovisning av Enköpings Fotoklubbs bedömning av vår klubbs septemberbilder. Ett livligt diskuterande kring bilderna tog hela mötet i anspråk. Klubbkamraterna från Enköping bjöd verkligen på sig själva och entusiasmerade oss till bra diskussioner.

November
Klubben gjorde ett studiebesök till Vallentuna bildarkiv. I den till bredden av medlemmar fyllda arkivlokalen fick vi veta mycket om Vallentunas historia vid sidan om tekniker för lagring och katalogisering av bilder och dokument.

December
Ewa-Teréz Gölin, professionell fotograf från Projektor AB, besökte mötet för att ge medlemmarna tips om hur deras påsiktsbilder kan skrivas ut mer optimalt. Utgjorde en uppföljning till höstens kurs i "Digital bildbehandling".

Evenemang vid sidan om klubbens ordinarie månadsmöten:

Utflykt till Gotska Sandön
Den 5-8 juni deltog 17 medlemmar från klubben och några inbjudna från Lidingö FK i en utflykt till nationalparken Gotska Sandön. I ett vackert sommarväder fångades mängder av motiv i deltagarnas kameror. Det blev många oorganiserade motiv vid sidan om bilder till en "Minimara" med lämpliga ö anpassade motton. Gemensamma bildvisningssamkväm på kvällarna gav tillfälle att visa dagens skörd, redovisning av "Minimarans" dagsuppgift och visning andra bilder från fastlandet. Många tidiga timmar och sena kvällar för att inte säga nätter ägnades åt fotografering av solens upp och nedgångar i havet. STFs vandrarhemsstugor blev vårt logi.

Tvådagarskurser i digital bildbehandling

Klubben har under året arrangerat två tvådagarskurser i digital bildbehandling.

I helgen 8-9 februari arrangerade klubben en kurs med Stefan Ohlsson från Projektor AB som föreläsare.

I helgen den 25-26 oktober arrangerade klubben ytterligare en kurs i digital bildbehandling. Denna gång med speciellt fokus på svartvita bilder. Ewa-Teréz Gölin från Projektor AB var föreläsare.

Båda kurserna var anpassade för användning av verktyget Adobe Photoshop i bildbehandlingsarbetet.

Vid sidan om många deltagare från klubben deltog också några medlemmar från andra SVEFO anslutna fotoklubbar vid båda kurserna.

Klubbens traditionella "Minimara"

Årets "Minimara" genomfördes i Stockholm lördagen den 24 maj. Ett antal av klubbens medlemmar tillsammans med inbjudna gäster från Lidingö och Stockholms fotoklubbar fotograferade 6 motton i rätt följd under dagen. Klubbens utdelning blev inte stor den här gången. Våra gäster tog förstaplaceringarna i alla avsnitt utom en. Pristagarna blev:

Bästa rulle Anders Rothman Lidingö FK
Bästa enstaka bild Olle Robin Stockholms FK

Bäst bild per motto:
"Cirklar" Anders Rothman Lidingö FK
"Trut" Olle Robin Stockholms FK
"Mobil" Birgitta Bratthall Stockholms FK
"Struktur" Wivi-Anne Selestam Stockholms FK
"Hög" Wivi-Anne Selestam Stockholms FK
"Kommers" Gunnar Ljungqvist Danderyds FK

Begreppet "Bästa rulle" är ett arv från tiden då analog film användes i kameran. Vi har behållit begreppet i den digitala tekniken vi använder idag.

Fotoutställning i Stocksunds bibliotek

Klubben har haft utställningsbilder placerade på Stocksunds bibliotek den 13 till 30 januari.

Hemsida

Vid verksamhetsårets slut introducerades det första utkastet till ny hemsida för klubben. Inga Nathhorst tog över som webbmaster efter Jenny Sjöblom som varit ansvarig för hemsidan i många år.

T&D Täby Danderyd Tidning

I tidningens utgåva nr 3 den 11 januari fick klubben god publicitet genom en artikel med bild och text om klubbens verksamhet i en stor del av tidningens första omslagssida. Artikeln var en följd av klubbens engagemang i stocksundsbibliotekets utställningsverksamhet.

Fritidsguiden

Danderyds Fritidsguide 2009 införde vid årsskiftet på främre omslaget en faktaruta angående klubben. En god publicitet även här.


Resultatlistor för månadstävlingarna samt övrig information om klubbens verksamhet finns redovisade i klubborganet FOKUS. Har utkommit med 10 nummer under verksamhetsåret, d.v.s. till varje månadsmöte. (De vinnande tre digitala bilderna finns nu i vårt Fotogalleri.)

Klubben har under året deltagit i utställningar/tävlingar anordnade av SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar.

Klubbens bästa fotograf när samtliga poäng i klubbens månadstävlingar sammanräknats blev Dag Sjöblom med 35 poäng. Lars Nordin 27 poäng. Ewa Hellström-Boström 22 poäng.

Medlemsavgiften har varit 275 kr för senior och 150 kr för junior.

Klubben har under året varit ansluten till SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar.

Danderyd 2009-02-15

STYRELSEN

 

Lars Nordin

Dag Sjöblom

Jan Bergman

Jan-Olav Wedin

Ylva Lilliemarck

Lee Rosenberg

 Föregående sida: 2009 Aktiviteter
Nästa sida: 2009 Årsmötesprotokoll