2009 Verksamhet

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E


över DANDERYDS FOTOKLUBBS 59:e verksamhetsår
den 1 januari till 31 december 2009.

 

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot


Lars Nordin
Dag Sjöblom
Inga Nathhorst
Jan Bergman
Jan-Olav Wedin
Ylva Lilliemarck
Lee Rosenberg

 

 

Revisorer
Revisorsuppleant

Åke Arell
Sven Gedda

Rolf Eriksson

 

Redaktörer

Jan Bergman

Jenny Sjöblom

 

Klubbmästare

Tomi Olsén

 

 

Tävlingskommitté

Dag Sjöblom

CurtLindfors (Assisterande)

 

Valberedning

Andreas Karlsson
Gunnar Ljungqvist

(sammankallande)

 

Webbmaster

Inga Nathhorst

 

innehåll kommer att införas på sidan. Här finns en pdf-fil » stäng fönstret för att återgå hit.Föregående sida: 2010-10-26_28 Fotomässa
Nästa sida: 2010 Årsmötesproto.