2009 Aktiviteter

 

 

Den 2:dra måndagen varje månad

Möts vi kl 19:00, vanligen i Danderyds församlingsgård, Klockargårdsvägen 2.... -med tunnelbana/buss - ... 
Läs här hur du lämnar in bilder »

 


i december 2009 besökte oss

Anna Clarén kursansvarig Nordens fotoskola, Biskops-Arnö

berättar och ananlyser våra bilder i en workshop.
Motto: Närhet inlämnat till vårt novembermöte.
Kan bestå av 1 - 3 bilder. Om det är 2 eller 3 så ska de hålla samman som en svit, en serie, eller ett verk.

I november 2009
Visade Staffan H Johansson bilder från högaltarskåpet i Strängnäs och berättade och gav tips om vad som krävs för att lyckas med ett sådant uppdrag. Frågorna, diskussionen och applåderna efteråt bekräftade en mycket uppskattad kväll.

14 september 2009 med bildpedagog Britt-Marie Kühlhorn.

Foto: Inga Nathhorst
Måndag 14 sept blev det en sorts workshop under bildpedagog Britt-Marie Kühlhorns ledning. Vi började med att gå igenom en metod för analys. Sedan arbetade vi i grupper och talade om gruppens bilder varefter en bild valdes att visas och analyseras med hela mötet. Kvällen var ett exempel på hur man kan göra analyser och ge konstruktiv kritik.
Mötet var välbesökt med 36 deltagare varav några nyblivna medlemmar och 6 besökare.

Måndadsmöte m Årsmöte 9 mars 2009

Årsmötet avhandlades snabbt. Föreningen omvalde samtliga och fick en ny ledamot, webmaster Inga Nathhorst.

Efter årsmötet talade
Bengt Björkbom varmt om Dogma 07 och dess principer. Han visade ett bildspel och vi kunde studera bilder uppsatta på skärmar. Här bloggar Bengt själv om sitt besök hos oss
Och här finns Staffan Johansson bilder från mötet  ifotogalleriet/Månadsmöten » -
DOGMA 07 är unikt i sitt slag genom att verksamheten bedrivs enligt följande doktrin som har hämtats från DOGMAs hemsida:

En kamera, ett objektiv, en film

Inspirerade av fotografins pionjärer söker vi fotografins rötter. Genom att avsäga oss all onödig teknisk barlast vill vi nå fram till motivet – bilden – fotografiet. Vårt fokus är på bilden – inte tekniken. När vi minskar antalet tekniska valmöjligheter inför motivet genom att låsa oss vid en brännvidd och en film/kamerainställning vill vi frigöra kreativiteten och seendet till att upptäcka motivet. (Slut på citatet)

Inspirerade av fotografins pionjärer söker ... »

Dag S, Sven G och Jan B funderar kring Dogma 07. Bengts bilder i bakgrunden.
Foto: Staffan JohanssonDogma 07 diskussion

Min kommentar:
Det skall bli intressant att få en ingående, reell och ideologisk, uppfattning om hur den här hållningen på ett bättre sätt leder fram till meningen och budskapet med bilden. Är det verkligen nödvändigt att begränsa sig så här mycket, för att vi inte ska gå vilse med och i våra hårda och mjuka hjälpmedel? Det är meningsfullt och förståndigt att se bakåt.  Att sedan inte använda den plattformen för att gå vidare och utnyttja de nya kunskaperna och hjälpmedlen, är kanske att inte ha förmåga att anpassa sig.
Jag tror att den digitala teknikens "billiga film" har medfört att det inte är så viktigt att tänka efter innan bilden tas. Det gör säkert att budskapet i bilden blir sämre.

Vi har förutsättningar att få igång en livlig och meningsfull diskussion under kvällen.
Jan Bergman

 

Månandsmötet 9 februari

Ett populärt och välbesökt möte handlade om Hur man får förstklassiga utskrifter. Vi besökte företaget Projektor, som ägs av Stefan Ohlsson och Eva Teréz Göling. Stefan leder bland annat auktorisationsut-bildningen för Svenska fotografers förbund.

 

På Projektor kunde vi t.ex. se hur arbetsmiljö med rätt belysning, färgsättning på väggar m.m. bör se ut när man bildbehandlar och hur man jobbar för att få maximal kvalitet på utskrifter.

På bilden t v är väggfärgen neutralt grå och lysrören har rätt färgspektrum och korrekt reflektor.


Bilden till höger visar ett av deras utsökta bläckstråleutskrifter...


 


och bilden ovan visar utskrifter för att granska och jämföra bildens färgspektrum.

Foto 1 ovan är taget av Dag Sjöblom. Foto 2 - 4 av Jan-Olav Wedin
Stefans blogg »


Månadsmötet 12 januari

Vår nya hemsida lanserades. Lars hade fixat uppkoppling till Internet så närvarande fick en 'live' demonstration, som avslutades med en mycket vänlig applåd.

2008 år totalsergrande poängplockare honorerades. Överlägsen segrare i både Projektionsklassen och Påsiktsklassen blev Dag Sjöblom. Vår eminente tävlingsansvarige delade ut/mottog diplomen till glada tillrop.

Som alltid rådde mycket god stämning. Dagens Bildsalong vidtog. Inkomna påsikts- och projektionsbilder, mottot Fritt, presenterades av fotografen varefter de närvarande uppmuntrades att framföra konstruktiv kritik av bilden.

2008

Måndag 8 december redovisning av tävlingen Mat.

Eva_Terez Gölin, populär kursledare från oktober, besöker oss igen

Måndagen den 14 oktober 2008

 

 Föregående sida: Styrelse 2009
Nästa sida: 2008 Verksamhet