2010 Verksamhet

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E


över DANDERYDS FOTOKLUBBS 60:e verksamhetsår
den 1 januari till 31 december 2060.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Kassör

Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant


Inga Nathhorst
Dag Sjöblom
Christina Bodelsdotter
Jan Bergman
Jan-Olav Wedin
Lee Rosenberg
Ylva Lilliemarck
Konsta Lyhnakis
Richard Skoglund

 

 

Revisorer
Revisorsuppleant

Per Kindstedt
Sven Gedda

Anders Söderling

 

Redaktörer

Jan Bergman

 

 

Klubbmästare

Tomi Olsén

 

 

Tävlingskommitté

Dag Sjöblom

 

Valberedning

Andreas Karlsson
Jan Better

(sammankallande)

 

Webbmaster

Inga Nathhorst

DFK hade den 31 dec 54 (52) medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 7 ggr. Medlemsavgiften har varit 275 kr för senior och 150 kr för junior. Klubben har under året varit ansluten till SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar och till RSF, Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

Verksamhet:
Förutom de sedvanliga 10 månadsmötena med föredragshållare, workgroups och studiebesök har klubben....
Läs hela verksamhetsberättelsen i pdf »Föregående sida: 2011 Aktiviteter
Nästa sida: 2011 Årsmötesprot.