2011 Verksamhet

 

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

över DANDERYDS FOTOKLUBBS 61:a verksamhetsår 2011.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Ordförande                             Inga Nathhorst

Vice ordförande                      Dag Sjöblom

Kassör                                     Christina Bodelsdotter

Sekreterare                             Jan Bergman

Styrelseledamot                      Ylva Lilliemarck

Styrelseledamot                      Ola Lindgren

Styrelseledamot                      Konsta Lyhnakis

Styrelseledamot                      Lee Rosenberg

Styrelseledamot                      Jan-Olav Wedin

 

Revisorer                                Per Kindstedt         Anders Söderling

Revisorsuppleant Sven Gedda

Redaktör                                 Jan Bergman

Klubbmästare Tomi Olsén

 

Tävlingsledare                        Ola Lindgren

 

Valberedning
Andreas Karlsson  (sammankallande)  Jan Better

 

Webbmaster                           Styrelsen

 

DFK hade den 31 dec 63 (54) medlemmar. Styrelsen har sammanträtt 5 ggr.  Medlemsavgiften har varit 275 kr för senior och 150 kr för junior.
Klubben har under året varit ansluten till SVEFO, Östra Svealands Fotoklubbar och till RSK Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

 

Verksamhet: Förutom de sedvanliga 10 månadsmötena med föredragshållare, workgroups och studiebesök  hade DFK en serie Kompositionsövningar under våren 2011. I maj besökte klubben Gregory Crewdsons utställning på Kulturhuset.

 

I början av september  arrangerade Hans Dhejne en resa till Talsi i Lettland där 12 medlemmar höll en utställning i Talsi kulturhus. Fotoresan var otroligt välordnad och vi hade bl a nöjet att umgås med Talsi fotoklubb, reste runt och fotade i Talsi omgivningar, med intressanta lokala besök samt avslutade med ett par dagar i Riga.

I september anordnade SVEFO, genom Danderyds styrelserepresentanter, för 2:dra ggn den mycket populära kursen i Bildanalys med Britt-Marie Kühlhorn, f d bildpedagog Konstfack.

 

Klubben fotade för 3:dje året "En dag den 25 april" och höll den traditionella minimaran i maj....

Läs hela verksamhetsberättelsen i pdf-filen  »

 Föregående sida: 2012 Aktiviteter
Nästa sida: 2012 Årsmötesprotokoll