Fixa BILDSTORLEK o DATUM

SÅ HÄR FÅR DU RÄTTA INSTÄLLNINGAR FÖR DIGITALA FILER

Eposta till foto@danderydsfotoklubb.se
Namnge filerna med "motto-FotografensNamn-titel"
Använd INTE åäö, specialtecken eller mellanslag.
ex: yrke-IngaNathhorst_smed.jpg ("smed" är då fotots titel).

i LIGHTROOM

1) "Exportera" din bild  - i rätt storlek och så att fotodatum finns kvar i EXIF info!

2) Ställ in - Bildfilformat, Färgrymd, bocka för Begränsa filstorlek, Skärp för Bildskärm. OCH bocka av begransningar av Metadata. 

I PHOTOSHOP
1) Ställ in storleken till max 2000 px för längsta sidan - för att behålla EXIFdata ananvänd "Spara som" när du sparar.

2) Välj 8 bitar (för att kunna se filstorleken i nästa fas)

3) "Spara som" och välj kvalitet