BILDREGLER

Klubbtävlingar Danderyds Fotoklubb


KLUBBTÄVLINGARNA är till för att utveckla vårt bildseende och förståelse för bildspråk genom att kunniga domare berättar vad bilden säger dem och ger motiveringar till sina val och kanske också till varför en bild inte kom bland de utvalda.

Det är meningen att ALLA medlemmar ska deltaga både avancerade och nybörjare. Delta Du också!

Uppdaterat  maj 2019

Huvudregler för alla bilder till Danderyds fotoklubb:

Digitala bilder skall vara i jpg och fotodatum skall framgå av bildfilen.
Bilden får inte vara signerad
DIGITALA BILDER:
- ej äldre än 3 år, max 3 st per medlem och klass, max 2000 px längsta sida, max 1500 kB = 1,5 MB.
OBS! Metadata ss fototidpunkt ska finnas kvar i bilden »
PRINTAR: - ej äldre än 3 år, max 3 st per medlem, längsta sida 42 cm och mininum A5 dvs 15 x 21 cm.
Måtten inkluderar eventuell passepartout.
Bilderna märks på baksidan i övre högra hörnet med bildtitel och fotograf.
OBS! Printklassens bilder ska registreras. För de filerna gäller samma regler som för övriga digitala filer dvs max 2000 px längsta sida och max 1500kB = 1,5 MB.
Eposta till foto@danderydsfotoklubb.se
Namnge filerna med "motto + fotografens namn titel"
Använd INTE åäö eller mellanslag.
ex: yrke-IngaNathhorst_smed.jpg ("smed" är då fotots titel).

Bilder får vara manipulerade på valfritt sätt om inte detta är reglerat speciellt för en enskild tävling då den dokumentära aspekten väger tungt.

Medlemmar skickar in bilder till olika aktiviteter:
- Fotouppgifter - är ej tävling - avser alltid enbart digitala bilder. Huvudregeln för inskickade bilder gäller.

1) KM, Klubbmästerkapen som består av 4 - 6 tävlingar i två klasser
Tävlingssäsongen löper från september t o m juni. 
Klass 1 Digitala bilder
Klass 2 Printar
Klubbmästare blir de som vunnit högst poäng i respektive klass.
OBS! - Bild som belönats i DFK, SVEFO eller RIFO får ej delta igen.

Bedömning:
Tävlingsbilderna skickas av tävlingsansvarig till en extern jury för bedömning av hur bilden kommunicerar med betraktaren, bildspråk och bildteknik och, för printar, utskriftskvalité.
Vid bedömningen rangordnas 20 % av bilderna och ges skriftliga kommentarer.
Printar, som lämnas av fotografen vid bedömningstillfället, får muntlig kommentar.

2) MINIMARA:
Tävlingen arrangeras vanlilgen i slutet av maj eller början av juni och avser digitala bilder sparade i jpg. Syftet är att ställas inför samma utmaning som var vanligt förr med film i kameran. 6 motton skall fotograferas i turordning lagrade i obruten nummerföljd. Det är alltså inte tillåtet att radera bilder eller byta minneskort.

Tävlingen är öppen för klubbmedlemmar samt för medlemmar i inbjudna klubbar. Hittills har gästande klubbar varit Lidingö FK, Stockholms FK och Telia FK. (Kostnad vanligen 100 kr)

Pris och diplom
- bästa bild i respektive motto
- bästa enstaka bild
- bästa "rulle”totalt.

» 08.45 - 09.00 träffas vi på samlingsplatsen. Du kommer med din digitalkamera och ett tomt minneskort och får ett protokoll.
» 09.00 drar vi de 6 mottona ur en pott på c:a 30 motton. På protokollet fyller du i mottona och senare dina ev. minnesanteckningar. Du ska nu fotografera två bilder av varje motto i följdordning: motto 1 bild 1 bild 2, motto 2 bild 1 bild 2 osv.
» 15.00 träffas alla igen på samlingsplatsen och vi läser in bilderna från minneskorten.

Observera att bilderna måste ligga i en obruten nummerserie på minneskortet
. Det är alltså inte tillåtet att radera bilder i kameran eller byta minneskort. Protokollen samlas inte in.

Bilderna bedöms av en extern fotograf eller fotoklubb och resultatet redovisas vid något nästkommande möte.

3) BILDSAMTAL med WORKSHOP
Tag med en utskriven bild - helst i A4 - att diskutera under kvällen.

4) BILDSALONG
Race mellan inskickade bilder som ställs mot varandra och avancerar / slås ut.


 Föregående sida: Tävlingar
Nästa sida: Så här laddar jag upp mina bilder