Utställning på Karby gård


Foto Inga Nathhorst

Utställningsbilder - Fine Art kvalitet - lämnas till Inga
allra senast 18 augusti 2019.

RING Inga 08-755 38 00 så att jag säkert kan ta emot bilderna.
Sveavägen 20 i Djursholm (obs! EJ 20A)

Danderyds fotoklubb STÄLLER UT  24-25 aug och
31 aug - 1 sep 2019 på KARBY GÅRD

Adress: Karbygårdsvägen 1, Täby
Karby gård är öppet på lö-sö kl 12-16.
DFKs utställning sätts upp torsdag 22 augusti.
DFK har 18+ löpmeter i "Stora rummet"

Så här såg det ut. Juniutställning på Karby gård med m fl Eri-Maria »

Hela 24 medlemmar lämnade in över 100 bilder. Alla har minst en bild uttagen.
A) PRINTARNA på utställningen ska vara! - Läs spalten till höger >
ARKIVBESTÄNDIGA - både papper och bläck - ofta kallat "Fine Art".
Papper ska vara syrafritt och bläcket kvalitetssäkrat, arkivbeständigt.
MÄRKTA på baksida

a) bildtitel
b) ditt namn
c) kontaktuppgift ss epost eller telefonnummer.
- utskrivna på syrafritt papper med kvalitetssäkrat bläck
- max sida 60 cm
d) monterade: i ram eller med passepartout eller på syrafri kapaskiva, eller något annat som ger en stabil arkivbeständig print.
e) lämnas in senast vecka 33 dvs 12-18 augusti till INGA RING FÖRE Sveavägen 20 i Djursholm tfn 08-755 38 00

B) - ÄR TILL SALU.
- Sätt ett pris!
Karby gård får 25 % av försäljningspriset dvs + 33,33 % på nettopriset.
- Tala om hur många exemplar du säljer 1 eller ? Monterat eller blad?
- Om du begränsar antalet ska du ge besked om upplaga nr X (xx).   
- namnskylt med a) pris b) fotografens namn och c) kontaktuppgift ss epost eller telefon (Inga skriver ut den så att formatet blir lika för alla bilder.)

Fotografen behöver:
- kunna vara med på hängningen 22 aug och ta ett vaktpass under någon av utställningens 4 dagar.
- skriva EN KORT PRESENTATION, en "ARTIST STATEMENT", en avsiktsförklaring. Jämför konstnärspresentationer på utställningar. Den bör lämnas med bilderna i juni.

Detta är klart:
24 fotografer har lämnat in. Alla har en bild uttagen.
1) BILDER för urval lämnades på klubbmötet 10 juni
- Max 5 bilder per medlem
- ENDAST PRINTAR godtas OBS! Printarna, gärna A4, är bara till för urval INTE för utställningen. Spara på den kostnaden efter uttagning av dina bilder.
- Bilderna måste vara märkta med a) bildtitel b) ditt namn c) tilltänkt utskriftstorlek

 Föregående sida: 2015-16 KM resultat
Nästa sida: Pigmentbläck contra C-print